Om kampagnen

OUT OF THE CAMPS er en politisk kampagne for at forbedre rettigheder og forhold for asylsøgere i Danmark. Kampagnen har to mål:

  1. At sikre enhver person der søger asyl i Danmark retten til at leve og arbejde udenfor asyllejre efter højst seks måneder.
  2. Vi ønsker en ny måde at tænke og tale om flygtninge på. Vi vil være med til at opbygge solidaritet, bevidsthed og forståelse blandt den danske befolkning for det presserende behov for en human og retfærdig flygtninge- og asylpolitik i Danmark såvel som i Europa og på verdensplan.
For spørgsmål om kampagnen kan du skrive til campaign@outofthecamps.dk

Vi kræver retten til at leve og arbejde udenfor asyllejre – for alle

Regeringen bekendtgjorde i oktober 2011 som del af sit regeringsgrundlag, at “flygtninge skal behandles værdigt” og at asylansøgere derfor skal have mulighed for at bo og arbejde udenfor asylcentrene 1. Der er nedsat et embedsmandsudvalg, som frem til den 15. maj undersøger de praktiske muligheder for en lovændring.

Det er et rigtig fint initiativ – et skridt i den rigtige retning. Men kigger man nærmere på grundlaget fremgår det klart, at det ikke vil komme til at gælde for afviste asylansøgere, med mindre de samarbejder med politiet om deres hjemsendelse. Blandt andet indebærer dette, at han eller hun skriver under på frivilligt at ville vende hjem.

Størstedelen af de mennesker, som i forvejen alt for længe har levet i danske asyllejre, er netop folk som af forskellige årsager ikke kan udvises, og som efter politiets vurdering ikke ‘samarbejder’. Det betyder at de mennesker, som har mest desperat brug for et liv udenfor lejrene, på forhånd er ekskluderet fra denne ret.

Trampolinhuset har som reaktion iværksat en politisk kampagne for samtlige asylansøgeres ret til at leve og arbejde udenfor asyllejre. Som et uafhængigt og åbent fællesskab, hvor asylansøgere træder ud af lejrens isolation og offergørelse og skaber aktiviteter sammen med andre borgere, finder vi at tiden er inde til mere direkte at påvirke politikere og offentlighed. I Trampolinhuset ligger vi inde med en viden og en praksis for inkludering og samarbejde på tværs af kulturer, sprog og religion, som vi gerne vil dele med jer. Vi ved, at vi har brug for konkrete forandringer mod et humant og retfærdigt asylsystem. Kampagnen har derfor to formål:

  1. At sikre, at alle asylansøgere i Danmark har ret til at leve og arbejde udenfor asyllejre efter højst seks måneder.
  2. Vi ønsker en ny måde at tænke og tale om flygtninge på. Vi vil være med til at opbygge solidaritet, bevidsthed og forståelse blandt den danske befolkning for det presserende behov for en human og retfærdig flygtninge- og asylpolitik i Danmark såvel som i Europa og på verdensplan.

Vi inviterer jer alle til at deltage – og håber at vi blandt andet ses til demonstration i København den 13. maj.

Trampolinhuset og venner
www.trampolinhuset.dk




  1. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 72
Offentligt