Asylansøgere: Regeringen har et moralsk problem

af Out of the Camps!

Retten til at bo og arbejde uden for asyllejrene kommer ikke til at gælde alle asylansøgere. Det fremgår af Politiken den 7. juni 1. Det er et klart brud med S og SF’s løfte før valget om at lade asylansøgere bo og arbejde uden for asyllejrene efter en ‘afklaringsperiode’ på 6 måneder. Regeringen ønsker tilsyneladende at fastholde det kontroversielle krav om at asylansøgere skriver under på frivillig hjemsendelse – og vil gøre dette til betingelsen for, om de får ret til at bo og arbejde uden for asyllejrene.

“Vi har svært ved at tro, at regeringen virkelig mener dette. Det er et helt urimeligt og urealistisk krav,” udtaler Zach Khadudu, talsperson for kampagnen Out of the Camps! og fortsætter:

“Folk flygter af en årsag. At efterlade sin familie og baggrund for at søge fred i et andet land kræver blod og sved, mental og fysisk anstrengelse. At bede afviste asylansøgere om at skrive under på at blive deporteret, er derfor at give dem en løkke at hænge sig selv i. Det giver ingen mening: hvis man flygter fra tortur og voldtægt vil man naturligvis ikke skrive under på at samarbejde om at blive sendt hjem til det igen.”

Samarbejdskravet er desuden ifølge Out of the Camps! en trussel mod asylsystemets integritet:

“Hvis muligheden for at bo og arbejde uden for asyllejrene betinges af, om man samarbejder med politiet om hjemsendelse, bliver valget om dette samarbejde påvirket af et pres, som ikke burde være en del af den juridiske proces. At man har fået afslag på asyl betyder ikke nødvendigvis, at man ikke har brug for beskyttelse. Vi har set eksempler på, at folk efter længere tids ophold som afviste alligevel har fået genoptaget deres sager og rent faktisk er blevet tildelt asyl,” forklarer Søren Rafn fra Out of the Camps!

Han understreger også, at muligheden for at være aktive deltagere i samfundet ikke er en diskussion omkring asylreglerne:

“Denne debat handler ikke om hvem, der gives asyl. Vi ved at asyllejrene nedbryder folk og gør dem uproduktive, om de får opholdstilladelse eller ej. Og vi ved, at såkaldte ‘motivationsfremmende foranstaltninger’ ikke har nogen reel effekt. At mennesker, som af forskellige årsager er i venteposition, gøres aktive og bidrager, vil være til gavn for såvel samfundet som asylansøgerne.”

Hvis informationerne i Politiken svarer til regeringens udmelding, står denne, ifølge Out of the Camps!, med et moralsk forklaringsproblem. Zach Khadudu forklarer:

“Regeringen har anerkendt, at livet i asyllejrene nedbryder os fysisk og psykisk. Gælder dette ikke også for folk, der er blevet afvist? Folk flygter af en årsag – og alene fordi asylsystemet i Danmark ikke anerkender denne årsag som grund for asyl, så ændrer det ikke ved, at vi har grund til at frygte hjemsendelse. Regeringen giver os med åbne øjne valget: samarbejd om at blive sendt tilbage til det du frygter, eller bliv nedbrudt i lejre i Danmark. Det er ikke et rimeligt valg.”

Kampagnen Out of the Camps! er startet af asylansøgere, danske statsborgere og andre der bor i Danmark, og udspringer fra Trampolinhuset – et brugerstyret kulturhus, hvor asylansøgere og andre folk i Danmark mødes og arbejder sammen. Trampolinhuset er repræsenteret på Folkemødet på Bornholm fra d. 14. til d. 17. juni og ønsker at hjælpe regeringen og andre politikere i denne komplicerede diskussion:

“I Trampolinhuset ligger vi inde med en viden og en praksis for inkludering og samarbejde på tværs af kulturer, sprog og religion, som vi gerne vil dele med jer,” afslutter Zach Khadudu, som vil være tilstede ved Folkemødet.

For mere information eller interview kontakt Out of the Camps! presseansvarlige:
Tlf: 91 47 90 49 – Mail: presse@outofthecamps.dk – www: outofthecamps.dk og trampolinhuset.dk

Artikler:

Categorized: Blog

Comments are closed.